DIDMENINĖ PREKYBA DEGALAIS

UAB “MBK Intelligene”, kartu su Ginto Vaičėno įmone “Šoklys”, prekiauja AB “Orlen Lietuva” Mažeikių gamykloje pagamintais benzinais A-95 ir A-98, dyzelinu, žymėtais dyzelinais žemės ūkiui ir dyzeliniu krosnių kuru. Dėl didmeninių kuro kainų prašome teirautis telefonais +370-527-21133, +370-699-96610, elektroniniu paštu info@mbk.lt arba tiesiog užpildžius pateiktą formą.

Benzinai

AB “Orlen Lietuva” tiekiamas benzinas maišomas su denatūruotu biologinės kilmės etanoliu ar su ETBE (etiltretbutilo eteriu). Jo sieros kiekis yra mažesnis už 10 ppm (0,001 proc.), dėl to dar dažnai vadinamas „besieriu“ benzinu. Jis visiškai atitinka aukščiausius šiandieninius ES standartų reikalavimus.

Kokybė

Tiekiamo kuro kokybė atitinka gamintojo AB „Orlen Lietuva“ išduotiems kuro kokybės sertifikatams ir 2010 m. gruodžio 22 d. Įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ nustatytiems kokybės rodikliams.

Dyzelinai

Mažeikių gamykloje pagamintas dyzelinas yra maišomas su RRME (riebalų rūgščių metilo esteriu) ne šaltuoju metų laiku. Jo sieros kiekis yra mažesnis už 10 ppm ir visiškai atitinka aukščiausius ES standartų reikalavimus. Vasarinis C kl. dyzelinas rinkoje parduodamas nuo gegeužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Pereinamasis E kl. dyzelinas – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. ir nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. Žieminis A2 kl. dyzelinas – nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 d. Žymėto pagal VMI reikalavimus dyzelino žemės ūkiui (žalia spalva) ir dyzelinio krosnių kuro (raudona spalva) kokybė nesiskiria nuo lengvųjų automobilių ir sunkiasvorio komercinio transporto dyzelino kokybės, skiriasi tik taikomas lengvatinio akcizo tarifas. Dyzelinui žemės ūkiui taikomas nulinis akcizo tarifas.

Prekinis kreditas

Prekinio kredito limitas, atsiskaitant per 30 kalendorinių dienų, kiekvienam pirkėjui nustatomas individualiai. Įvertinama pirkėjo finansinė būklė, veikla, informacija apie teisinius ginčus, uždelstas skolas ir kiti veiksniai, kurie gali turėti neigiamos įtakos pirkėjo mokumui.

Pristatymas

Kurą pristatome autotransportu per 24 ar 48 val. (priklausomai nuo kuro bazės apkrovimo), nuo gauto užsakymo raštu (faksu ar elektroniniu paštu), arba žodžiu (telefonu). Benzinvežiais pristatomas vienkartinis kuro kiekis gali būti nuo 3000 iki 30000 litrų.